Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa giám đốc học viện với sinh viên.

Căn cứ vào Quy chế học sinh – sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Chương trình công tác quý II/2012 của Đảng uỷ – Ban Giám đốc Học viện; Trong tháng 4/2012 Giám đốc Học viện sẽ tổ chức đối thoại với sinh viên.

1. Mục đích:

   Nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên về học tập – rèn luyện, sinh hoạt, ăn, ở và các điều kiện phục vụ cho học tập của sinh viên.

       Cung cấp cho sinh viên những thông tin, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Học viện, chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong quá trình học tập tại Học viện.

   Giải quyết những đề nghị, nhu cầu chính đáng của sinh viên trong điều kiện của Học viện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện.

   Mỗi sinh viên cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện; trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống của Học viện; trách nhiệm với tương lai của đất nước.

 2. Nội dung và thời gian thực hiện:

2.1 Nội dung:

Các lớp tổ chức họp và thảo luận, tổng hợp ý kiến của sinh viên theo các nội dung sau:

– Công tác tổ chức và phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ. Tinh thần, ý thức học tập của sinh viên.

– Cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập – rèn luyện của sinh viên

– Vai trò của giáo viên trực tiếp giảng dạy trong giáo dục toàn diện đối với SV? Vai trò của cán bộ quản lý SV, Ban cán sự, BCH chi đoàn trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động của lớp?

– Các hoạt động phong trào (Đoàn TN, Hội SV, CLB); sinh viên phấn đấu trở thành Đảng viên?

– Trách nhiệm của sinh viên trong việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chính trị tư tưởng, chấp hành nội qui, qui chế, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự quản, vệ sinh môi trường, bảo vệ tài sản, chấp hành pháp luật về ANTT, văn hoá giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội

  Những nội dung khác

2.2 Thời gian:

– Các lớp tổ chức sinh hoạt từ ngày 19/03/2012 đến ngày 11/04/2012. Hồ sơ sinh hoạt lớp gửi về Phòng QLNH trước ngày 16/04/2012 gồm:

+ Biên bản họp và ý kiến đóng góp của sinh viên.

+ Danh sách đại biểu sinh viên dự buổi đối thoại,

          – Thời gian đối thoại: 7h30 ngày 22/04/2012 tại Hội Trường Lớn.

3. Tổ chức thực hiện:

– Các cán bộ quản lý người học chỉ đạo Ban cán sự các lớp HSSV tổ chức sinh hoạt thảo luận và lấy ý kiến của sinh viên về các nội dung trên.

– Mỗi lớp cử 05 đại biểu tham dự buổi đối thoại (bao gồm cán bộ lớp, sinh viên)

– Các ý kiến đóng góp của lớp ghi thành biên bản và nộp cho Phòng QLNH.

– Đề nghị Trung tâm hỗ trợ đào tạo tạo điều kiện về địa điểm để các lớp sinh hoạt theo kế hoạch của Học viện.

Để buổi đối thoại có chất lượng, đạt hiệu quả, đề nghị các cán bộ quản lý, ban cán sự các lớp tổ chức sinh hoạt lớp thảo luận nghiêm túc, tập hợp các ý kiến đóng góp, cử sinh viên tham dự đối thoại và gửi về Phòng QLNH đúng thời gian quy định.

Advertisements

2 responses to “Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa giám đốc học viện với sinh viên.”

 1. Hiền says :

  Cho em hỏi về điều kiện để được viết khóa luận tốt nghiệp gồm những điều kiện gì ạ? em xin cảm ơn!

  • qlnhhvnh says :

   Chào em! (:
   Theo QĐ bổ sung, chỉnh sửa quy chế 43, điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học được thực hiện theo quy định như sau:

   – Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo của mỗi chuyên ngành cho đến thời điểm xét (không kể khoá luận tốt nghiệp và học phần chuyên môn thay thế khoá luận tốt nghiệp)

   – Điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá đạt từ 2.5 trở lên.

   – Tỉ lệ sinh viên viết khoá luận tốt nghiệp tối đa 30% so với tổng số sinh viên có mặt cuối khoá.

   Em vào cổng thông tin SV phần bổ sung, chỉnh sửa quy chế 43 để đọc kỹ hơn nhé.

   Em hỏi trong mục thắc mắc nhé. Hiện tại đây là trang thông tin chưa chính thức. Có thắc mắc gì, tạm thời em gửi về địa chỉ sau:
   https://sites.google.com/site/ctsvhvnh/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: