Quyền và nghĩa vụ của người học.

( Theo quy định tạm thời số 10/HV – CTSV ngày 10/3/2008 của Giám đốc Học Viện Ngân Hàng về công tác quản lý người học tại Học Viện Ngân Hàng).

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Điều lệ các trường Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số: 153/2003/QĐ – TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Căn cứ đặc điểm và yêu cầu về công tác quản lý người học của Học Viện Ngân Hàng trong giai đoạn hiện nay, Giám đốc Học Viện quy định tạm thời về công tác quản lý người học tại Học Viện Ngân Hàng như sau:

1.1. Người học:

      Là người đang học tập tại trụ sở Học viện Ngân hàng, Cơ sở Đào tạo Sơn Tây, Phân viện Phú Yên và các Cơ sở Đào tạo liên kết (sau đây gọi chung là Học viện). Người học bao gồm: học sinh trung học, sinh viên Cao đẳng, Đại học (gọi chung là học sinh, sinh viên – HSSV), học viên đang theo học chương trình Giáo dục thường xuyên.

1.2. Quyền của người học:

    Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Học Viện.

     Được Học viện tôn trọng và đối xử bình đăng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình. Được Học viện phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến người học.

     Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; được tham gia nghiên cứu khoa hịc, thi HSSV giỏi, thi Olympic các môn học…

    Được chăm lo bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước; được đăng ký dự tuyển học nước ngoài, học chuyển tiếp ở trình độ cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

   Được tham hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên Việt Nam, tham gia các tổ chức tự quản của HSSV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài Học viện theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh phù hợp với mục tiêu Đào tạo của Học viện.

      Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, theo tiến độ chậm, học theo tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về Đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

     Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Học viện các giải pháp góp phần xây dựng Học viện; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Giám đốc giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người học.

   Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước: được xét nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan… theo quy định của Nhà nước; con em các dân tộc ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, diện chính sách xã hội và các gia đình nghèo được được trợ cấp, miễn giảm học phí, được hưởng các ưu đãi từ tín dụng Giáo dục, quỹ khuyến học và quỹ bảo trợ Giáo dục theo quy định của Nhà nước.

    Được cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và rèn luyện, hồ sơ HSSV, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính sau tốt nghiệp cấp học, trình độ Đào tạo theo quy định.

    Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách ưu tiên khác theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

     Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của Học viện.


1.3. Nghĩa vụ của người học:

     Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nội quy của Học viện.

     Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của Học viện; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

     Giữ gìn, bảo vệ tài sản Học viện; góp phần xây dựng, bảo vệ và pháp huy truyền thống Học viện.

    Thực hiện quy chế Đào tạo và nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch Giáo dục của Học viện; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức lối sống.

     Thực hiện đầy đủ quy định về cấp và sử dụng thẻ HSSV, thẻ thư viện, thẻ nội trú; quy định về khám sức khỏe khi mới nhập học và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Học viện.

    Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của người học, cán bộ, giáo viên. Kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Giám đốc Học viện hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của người học, cán bộ, giáo viên của Học viện.

     Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

    Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực.

    Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng thời hạn và các khoản khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

      Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi hưởng học bổng, chi phí Đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí Đào tạo theo quy định.


1.4. Các hành vi người học không được làm:

    Xúc phạm nhân phẩm, danh sự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ nhân viên Học viện và người học khác.

    Gian lận trong học tập như: quay cóp, mạng tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập hộ; sao chép, nhờ người khác làm hộ tiểu luận, bài tập, đề án, chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

    Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

      Gây rối an ninh, trật tự trong Học viện hoặc nơi công cộng.

      Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

      Đánh bạc dưới mọi hình thức.

   Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại hóa chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Học viện và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

     Thành lập, tham gia các hoạt động mạng tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Học viện khi chưa được Giám đốc cho phép.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: